Het verzorgen van de salarisadministratie beperkt zich niet alleen tot het op een juiste wijze berekenen van lonen / sociale lasten, het indienen van aangiftes loonheffingen aan de Belastingdienst en Pensioenfondsen en het produceren van goed leesbare salarisstroken. Koppelingen met onze HR modules, het met u meedenken over arbeidsrechtelijke vraagstukken en u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze branche worden, steeds belangrijker.

We willen u graag attenderen op 2 belangrijke wijzingen die op korte termijn aan de orde zijn.

  • Verhoging van het wettelijk minimum loon per 01-07-2022 met, afgerond, 1,81%. Op onze site wordt u naar de site van de overheid doorgelinkt waarop de minimum lonen staan vermeld.
  • Naast de zwangerschapsuitkering (WAZO) zijn er verschillende mogelijkheden om als ouder(s) betaald en onbetaald verlof op te nemen. Omdat er recent weer een wetswijziging met betrekking tot het ouderschapsverlof is ingevoerd, zetten wij voor u de mogelijkheden op een rij.

1. GEBOORTEVERLOF

Uw werknemer informeert u vooraf, of in ieder geval zo snel mogelijk na de geboorte van het kindje, dat gebruik wordt gemaakt van “geboorteverlof”.

Wie:            partner

Duur:          1 x het aantal arbeidsuren per week

Opname:    binnen 4 weken na de geboorte en in overleg met de werkgever

Salaris:       100% doorbetaald, voor rekening van de werkgever.

2. AANVULLEND GEBOORTEVERLOF

Als de partner van uw werknemer onlangs is bevallen, kan deze werknemer gebruik maken van “aanvullend geboorteverlof”. De betrokken werknemer dient u 4 weken voordat hij het verlof wenst op te nemen in kennis te stellen hoe en wanneer hij het verlof wenst op te nemen.

Wie:             partner

Duur:           5 x het aantal arbeidsuren per week

Opname:     binnen 6 maanden na de geboorte en in overleg met de werkgever.

Salaris:        70% Als werkgever kunt u, namens de werknemer, een uitkering aanvragen bij het UWV waarna deze instantie ook 70% van het salaris zal vergoeden.

3. OUDERSCHAPSVERLOF

Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof en vanaf 2 augustus zal de wet ingaan die bepaalt dat 9 weken van de in totaal 26 weken betaald ouderschapsverlof betreft en 17 weken onbetaald.  De betrokken werknemer dient u  2 maanden voor de start van dit verlof (schriftelijk)  in kennis te stellen en geeft ook aan hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. U mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren maar, indien het verlof ernstig schadelijk is voor het bedrijf, mag u de door de werknemer gewenste verdeling van de uren wel weigeren. In dat geval kunt u met de werknemer een andere verdeling overleggen.

Betaald ouderschapsverlof

Wie:             beide ouders

Duur:           9 x het aantal arbeidsuren per week

Opname:     binnen 1 jaar na de geboorte en in overleg met de werkgever

Salaris:        70%. Als werkgever kunt u vanaf 2 augustus de aanvragen bij het UWV indienen voor een uitkering van 70% voor de werknemer die van deze regeling gebruik maakt

Onbetaald ouderschapsverlof

Wie:             beide ouders

Duur:           17 x het aantal arbeidsuren per week

Opname:     totdat het kindje 8 jaar wordt en in overleg met de werkgever

Salaris:        nihil

Een voorbeeld van de meest logische opnamevorm, volgt hieronder.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen mocht hebben.

Het hele team van PPS wenst u een fijne vakantieperiode toe.

Met vriendelijke groet,

Team PPS

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van PPS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar

Bel 0597 413 998

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief