Privacybeleid PPS

Definities

Met ‘deze website’ wordt de website bedoeld onder het domein www.ppsal.nl. Met
‘PPS’ wordt bedoeld P.P.S. B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit privacybeleid omvat de rol van PPS als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw
persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

PPS kan persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. PPS zal deze
persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacybeleid omschreven
doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan PPS verstuurt, een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in
sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden
door PPS gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U informeren over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • U informeren over activiteiten van PPS

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan PPS zijn verstrekt in het kader van onze
dienstverlening, dan kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de voor u
relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit binnen deze dienstverlening.
Als wij via uw werkgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw (uitsluitend
geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie. Uiteraard zijn deze gegevens niet
naar uw persoonsgegevens herleidbaar.
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van
gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens en het doel van de
verwerking. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. PPS bepaalt
van tevoren hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een
cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen
naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw
bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt
maken van alle mogelijkheden die onze website biedt of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze
website.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie
die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.