Geachte relatie,

 

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, willen we ook dit jaar u weer even op de hoogte brengen van een aantal zaken die het komende jaar veranderen met betrekking tot uw loonadministratie. Ook attenderen wij u op een aantal zaken die voor u relevant kunnen zijn en uw aandacht behoeven.

De belangrijkste aanpassing die per 1-1-2024 in werking gesteld wordt,  zal u wellicht niet ontgaan zijn:

Het wettelijk minimum uurloon

Werkgevers zijn vanaf dan verplicht om werknemers het wettelijk minimumloon PER UUR te betalen. Er zijn dan geen wettelijke minimumbedragen per dag, week en maand meer. Er is alleen nog een minimumbedrag per uur, dat in de eerste helft van 2024      € 13,27 bedraagt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Hieronder de minimumuurlonen per leeftijd vanaf 01-01-2024:

21 jaar en ouder € 13,27

20 jaar                  € 10,62

19 jaar                  € 7,96

18 jaar                  € 6,64

17 jaar                  € 5,24

16 jaar                  € 4,58

15 jaar                  € 3,98

Voor werknemers in dienst via een BBL traject geldt:

20 jaar                     € 8,16

19 jaar                     € 6,97

18 jaar                     € 6,04

 

Gebruikelijk DGA loon

Voor 2024 is het gebruikelijk DGA (fiscaal)loon vastgesteld op € 56.000,00

Thuiswerkvergoeding

Deze onbelaste vergoeding gaat van € 2,15 naar € 2,35 per thuiswerkdag. Wij zullen hier ook rekening mee houden,  mocht u echter willen afwijken van de vergoeding van € 2.35 dan verzoeken wij u om uw contactpersoon hiervan op de hoogte te stellen. Mocht u hier een afwijkende regeling voor hebben dan zullen wij uiteraard eerst met u overleggen.

Reiskostenvergoeding

Evenals de thuiswerkvergoeding zal ook de onbelaste kilometervergoeding aangepast worden van
€ 0.21 naar € 0.23. Ook deze verhoging zullen wij automatisch doorvoeren en wederom geldt hierbij; mocht u hiervan willen afwijken dan graag uw contactpersoon hiervan op de hoogte brengen. Mocht u al een afwijkende regeling, met betrekking tot de reiskostenvergoeding, hebben dan zullen we eerst met u overleggen.

Daarnaast is het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van een OV kaart vanaf 2024 gericht vrijgesteld als u aannemelijk kunt maken dat deze kaart zakelijk (hier valt ook het woon werk verkeer onder) wordt gebruikt. Het eventuele privé voordeel blijft onbelast.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in 2024 is 1.92% over het fiscale loon tot € 400.000 en daarboven 1.18%

Dit betekent dan de vrije ruimte ten opzichte van 2023 aanzienlijk lager is. Wellicht ten overvloede; u bent over het gedeelte waarmee u de vrije ruimte overschrijdt  80% eindheffing verschuldigd.

Wet tegemoetkomen loondomein (Wtl)

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit de doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Om voor dit loonkostenvoordeel in aanmerking te komen heeft uw werknemer een doelgroep verklaring nodig. Deze doelgroep verklaring dient binnen 3 maanden na indiensttreding te worden aangevraagd door de werknemer bij de uitkeringsinstantie.

De volgende 4 doelgroepen kunnen hiervoor wellicht in aanmerking komen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholing belemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst;

PPS heeft een kopie van de doelgroep verklaring nodig om dit te kunnen toepassen.

 

Werken met AOW gerechtigde werknemers

Hier kunnen een aantal voordelen voor u aanzitten:

  • 6 tijdelijke contracten mogelijk binnen een periode van 48 maanden en tevens kan deze werknemer een tijdelijk contract krijgen als deze voorheen (voor AOW gerechtigde leeftijd) in vaste dienst was;
  • je kunt als werkgever dit contract beëindigen zonder dat hiervoor toestemming nodig is van het UWV of   kantonrechter;
  • het opzegtermijn voor een arbeidsovereenkomst duurt standaard 1 maand;
  • de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding;
  • er hoeven geen premies werknemersverzekeringen meer betaald te worden en in de regel zal er ook geen pensioenpremie meer zijn; (wel afhankelijk van de pensioenregeling);
  • bij ziekte 6 weken recht op loondoorbetaling i.p.v. 104 weken.

 

Wet Arbeid en Balans (WAB)

Net als vorig jaar attenderen wij u nog op een belangrijk feit : als er in een kalenderjaar voor een werknemer 30% meer uren zijn verloond dan was overeengekomen, zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari de ww-premie worden herzien en gecorrigeerd naar het hoge ww-percentage.

 

Tarieven aanpassing
Op basis van de jaarlijkse indexering worden onze tarieven per 1-1-2024 met 6,5% verhoogd.

 

Dan rest ons alleen nog om u, namens alle collega’s van P.P.S., fijne feestdagen te wensen en een voorspoedig 2024.

 

Met vriendelijke groet

Team P.P.S.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van PPS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar

Bel 0597 413 998

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief