We zijn in de laatste maand van 2022 beland en dat betekent dat de meeste wijzigingen per januari 2023 op ons vakgebied inzichtelijk zijn geworden. Hierna zullen we een aantal relevante wijzigingen en/of aandachtspunten de revue laten passeren.

WETTELIJK MINIMUM LOON

Per 1 januari 2023 zullen de wettelijke minimum lonen uitzonderlijk stijgen en wel met 10,15%. Deze stijging is een onderdeel van een breder koopkrachtpakket en is terug te voeren op een extreem hoge inflatie. Hieronder de bedragen die gelden per 1 januari 2023:

Leeftijd                                         Per maand

21 jaar en ouder                           € 1934,40

20 jaar                                            € 1547,50

19 jaar                                            € 1160,65

18 jaar                                            € 967,20

17 jaar                                            € 764,10

16 jaar                                            € 667,35

15 jaar                                            € 580,30

Voor leerlingen die via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken bestaat een aparte tabel, die een afwijking kent voor leerlingen van 18 jaar tot en met 20 jaar.

20 jaar                                              € 1189,65

19 jaar                                              € 1015,55

18 jaar                                              € 880,15

 

REISKOSTENVERGOEDING

De maximale zakelijke onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per januari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per gereden kilometer. Deze wijziging voeren wij automatisch door, tenzij u bij ons aangeeft dit niet te willen. Ook de “vaste” reiskostenvergoeding woon/werk verhogen wij met 21/19. Tevens attenderen wij u nogmaals op het feit dat de thuiswerkdagen niet gezien mogen worden als reisdagen en dus ook niet vergoedt mogen worden indien recht zou bestaan op een vaste reiskostenvergoeding woon/werk. Als uw werknemer een vaste reiskostenvergoeding woon/werk ontvangt en ook thuis werkt, verzoeken wij u ons dit te melden. (zie ook de nieuwsbrief van december 2021 en eerder)

 

THUISWERKVERGOEDING

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per januari 2023 verhoogd van € 2,- naar € 2,15

 

VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING (WKR)

De vrije ruimte wordt in 2023 eenmalig verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Over de loonsom boven de € 400.000,- geldt het afgesproken percentage van 1,18%. Laatstgenoemd percentage zal vanaf 2024 over de totale loonsom gaan gelden, omdat dan de tijdelijke eenmalige verhoging vervalt.

 

ZIEKE WERKNEMER

Indien uw werknemer ziek uit dienst treedt, dient u dat aan het UWV te melden. Indien u verzuimt deze melding te doen, zal er een boete opgelegd (kunnen) worden.

 

GEBRUIKELIJK LOON DGA

Het minimum DGA-salaris wordt in 2023 verhoogd naar € 51000,- per jaar (was € 48000,- in 2022) of het loon van de werknemer met het hoogste salaris of 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie. (was 75% in 2022). Van deze 3 opties dient u het hoogste peilbedrag te kiezen.

 

WET ARBEID IN BALANS (WAB)

Nogmaals willen wij u attenderen op een belangrijk issue:  Als er in een kalenderjaar voor een werknemer 30% meer uren zijn verloond dan was overeengekomen, zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari de WW-premie worden herzien en gecorrigeerd naar het hoge WW-percentage.

 

PPS-SITE

Om op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen binnen P.P.S. en tevens op de hoogte te blijven van vele relevante wijzigingen op ons vakgebied, adviseren wij u met regelmaat onze site te bezoeken. (www.ppsal.nl)

 

PRIJSSTIJGING

Ondanks de extreem hoge inflatie, beperken wij de kostenstijging voor het verzorgen van uw salarisadministratie tot, afgerond, 5%

 

 

Rest ons nog u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en wij wensen u fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

 

Team P.P.S. b.v.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken van PPS.

Bekijk al het nieuws

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar

Bel 0597 413 998

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief